ETA

Rəhbər kreslosu

* Nizamlı Başlıq (İdarəçi modeli)
* Yüksəklik Nizamlı Plastik qol.
* Sabit PP plastik qol (sabit qollu modeldə)
* Yüksəklik nizamlı plastik ulduz ayaq.
* 3 Mövqeli Kilidli Tilt mexanizm
* Plastik Bel Dəstəyi
* Sabit PP plastik qol (Gözləmə modelində)
* Elektrostatik boyalı metal ayaq. (Gözləmə modelində)
* Torlu parça qablı plastik kürək
* Süni dəri və ya parça döşəmə font.